Den kollektive sikkerhetspakten - flagg

Den kollektive sikkerhetspakten

CSTO - medlemsflagg (8)