Landsflagg: Av organisasjoner

Den europeiske union

G8

NATO

OPEC