Valuta: riyal

Stater som bruker valuta riyal

Flagg Land Valuta
Qatars flagg Qatar Qatarsk riyal
Saudi-Arabias flagg Saudi-Arabia Saudiarabisk riyal