Land: NATO

Belgia

Belgias flagg

Bulgaria

Bulgarias flagg

Canada

Canadas flagg

Danmark

Dannebrog

Estland

Estlands flagg

Frankrike

Frankrikes flagg

Hellas

Hellas' flagg

Island

Islands flagg

Italia

Italias flagg

Latvia

Latvias flagg

Litauen

Litauens flagg

Luxembourg

Luxembourgs flagg

Nederland

Nederlands flagg

Norge

Norge

Polen

Polens flagg

Portugal

Portugals flagg

Romania

Romanias flagg

Slovakia

Slovakias flagg

Slovenia

Slovenias flagg

Spania

Spania

Storbritannia

Storbritannia

Tsjekkia

Tsjekkia

Tyrkia

Tyrkias flagg

Tyskland

Tysklands flagg

Ungarn

Ungarns flagg

USA

USAs flagg